نسخه شماره 2740 - 1390/07/05 -

 ثبت نام آزمون استخدامي تامين اجتماعي از شنبه آغاز مي شود  
 استخدام 1600 نفر در بخش بيمه و درمان

مديرکل امور اداري صندوق تامين اجتماعي از  استخدام حدود 1600 نفر در صندوق طي دو مرحله آزمون استخدامي در آبان و آذرماه سال جاري خبر داد.  به گزارش ايسنا، نوروزيان روز دوشنبه در يک نشست خبري، جمعيت بيمه شدگان اصلي و تبعه صندوق تامين اجتماعي را 28 ميليون نفر عنوان کرد و افزود: علاوه بر اين چهار ميليون نفر مستمري بگير تامين اجتماعي هستند.  وي با اشاره به فعاليت 340 مرکز درماني زيرمجموعه تامين اجتماعي اظهارکرد: از اين تعداد 68 مورد بيمارستان و 260 درمانگاه هستند.  نوروزيان با بيان اينکه در حال حاضر تامين اجتماعي 60 هزار پرسنل دارد، گفت: 40 هزار نفر از اين تعداد در بخش درمان و مابقي در بخش صندوق بيمه تامين اجتماعي فعاليت مي کنند.  مدير کل امور اداري صندوق تامين اجتماعي با اشاره به خروج نيروهاي در اختيار صندوق از سه سال قبل اظهار کرد: طي اين مدت حدود چهارهزارنفر از نيروهاي تامين اجتماعي خارج شدند اما هيچ جذب نيرويي نداشته ايم.  وي با اشاره به توسعه مراکز درماني و بيمه طي چندسال گذشته بر ضرورت استخدام و جذب نيروهاي کاري تاکيد کرد و افزود: به همين منظور آزموني در ششم آبان ماه سال جاري براي جذب 728 نفر در بخش هاي درماني و بيمه اي برگزار مي شود که از اين تعداد 534 نفر در بخش درماني و 194 نفر در بخش بيمه اي جذب خواهند شد.  نوروزيان با بيان اينکه متقاضيان جذب در تامين اجتماعي با دو مدرک ديپلم و ليسانس استخدام مي شوند، اظهار کرد: براي جذب برخي مشاغل نظير بهيار و بيماربر داشتن مدرک ديپلم با معدل حداقل 15 و شرط سني حداکثر 22 سال در نظر گرفته شده است. براي جذب بهياران نيز مدرک ديپلم بدون شرط معدل و حداکثر سن 25 سال تعيين شده است.  وي حداقل معدل افراد داراي مدرک ليسانس متقاضي استخدام درتامين اجتماعي را 14 و شرط سني آنها را حداکثر 26 سال عنوان کرد و يادآور شد: براي کساني که خدمت سربازي را گذرانده اند اين شرط سني تا 28 سال افزايش مي يابد.  مدير کل امور اداري صندوق تامين اجتماعي در خصوص استخدام پزشکان نيز توضيح داد: در اين بخش شرط معدلي پيش بيني نشده و پزشکان تا حداکثر سن32 سال مي توانند به استخدام تامين اجتماعي درآيند.  وي خاطرنشان کرد: با توجه به گذراندن دوره طرح براي پزشکان امکان جذب نيرو تا سقف 35 سال رانيز فراهم کرديم.  به گفته وي بر اساس مصوبه هيات امناي صندوق تامين اجتماعي استخدام فرزندان شاهد و جانبازان 50 درصد به بالا بدون لحاظ شرط معدل و با رعايت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود.  نوروزيان خاطرنشان کرد: تامين اجتماعي الزامي به رعايت قانون جذب سه درصد از نيروهاي استخدامي از ميان معلولان ندارد.  به گفته وي آزمون آبان  ماه در 12 استان شامل آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، اصفهان، تهران، فارس، هرمزگان، خوزستان، همدان، قزوين، گيلان، کرمان و مازندران برگزار مي شود.  نوروزيان با اشاره به پذيرفته شدن دو برابر ظرفيت استخدامي در آزمون کتبي اظهار کرد: در نهايت 1.5 برابر ظرفيت جذب در مصاحبه پذيرفته شده تا در مرحله گزينش نيروهاي جذب شده انتخاب شوند.  وي زمان ثبت نام آزمون را که به صورت اينترنتي صورت مي گيرد 9 تا 16 مهرماه عنوان کرد و افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي تامين اجتماعي به آدرس ir/.tamin.//www:http  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.  وي با اشاره به اينکه اغلب خروج نيروهاي در اختيار تامين اجتماعي از ميان پرستاران صورت گرفته است، يادآور شد: طبعا بيشترين جذب نيرو از طريق آزمون استخدامي در بخش پرستاري است.  به گفته وي بيشترين جذب نيرو به استان تهران اختصاص دارد که 300 نفر ظرفيت براي آن در نظر گرفته شده است.  وي جزئيات استخدام نيروي انساني در تامين اجتماعي را اينطور تشريح کرد: حدود 190 نفر ليسانس پرستاري، 37 نفر نسخه پيچ، 43 نفر متصدي خدمات عمومي، 125 نفر بيماربر و در بخش بيمه نيز 120 کارشناس بيمه و 45 متصدي خدمات اداري استخدام خواهند شد.  وي يادآور شد: فرزندان همکاران و بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي نيز از 10 امتياز مثبت در مقايسه با ساير آزمون دهندگان برخوردارند.  وي درباره محتواي آزمون استخدامي صندوق تامين اجتماعي توضيح داد: اين آزمون شامل 70 پرسش تخصصي و 50 پرسش عمومي است و براي ديپلمه ها تنها پرسش هاي عمومي در نظر گرفته شده است.  به گفته وي اين پرسش ها از دروس رياضي و آمار مقدماتي، معارف اسلامي، ادبيات فارسي، زبان انگليسي، آشنايي مقدماتي با رايانه، اطلاعات عمومي و شناخت صندو ق تامين اجتماعي از طريق مطالعه اساسنامه اين صندوق طراحي شده است.
اختصاص1200ميليارد تومان
براي افزايش ضريب نفوذ بيمه شاغلان

مديرعامل صندوق تامين اجتماعي با اشاره به اختصاص يکهزار و 200 ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه ها براي پوشش بيمه اجتماعي اقشار و صنوف کم درآمد، از دستگاه هاي متولي هريک از صنوف درخواست کرد نسبت به ارائه ليست افراد شاغل فاقد پوشش بيمه اي اقدام کنند.  رحمت الله حافظي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه در سه ماهه پاياني سال گذشته 300 ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه ها به پوشش بيمه صنوف کم درآمد اختصاص يافت، عنوان کرد: تنها 150 ميليارد تومان از اين ميزان توسط تامين اجتماعي جذب شد. وي با بيان اينکه امکان جذب اعتبارات اين حوزه تنها به ميزاني که ليست افراد فاقد پوشش بيمه معرفي شوند، وجود دارد، اظهار کرد: دستگاه هاي متولي امور اقشار و صنوف کم درآمد نظير رانندگان، زنبورداران، لنج داران، قاليبافان، هنرمندان و خبرنگاران بايد نسبت به ارائه ليست اسامي افراد فاقد پوشش بيمه اقدام کنند تا امکان جذب اعتبار براي افزايش ضريب نفوذ بيمه اجتماعي از محل منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها فراهم شود.  مديرعامل صندوق تامين اجتماعي يادآور شد: نيازي به مراجعه حضوري شاغلان صنوف کم درآمد به ادارات تامين  اجتماعي نيست و ليست افراد فاقد پوشش بيمه اي تنها بايد از طريق دستگاه هاي مربوطه در اختيار تامين اجتماعي قرار گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان