نسخه شماره 1622 - 1386/06/31 -

 با حکم فرمانده کل قوادريادار احمديان و سردار حسين زاده حجازي روساي جديد مرکز راهبردي سپاه پاسداران و ستاد مشترک سپاه شدند 

 حضرت آيت الله خامنه اي، فرمانده کل قوا در احکام جداگانه اي سردار دريادار پاسدار دکتر «علي اکبر احمديان» را به سمت رياست مرکز راهبردي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سردار سرتيپ پاسدار «سيد محمد حسين زاده حجازي» را به سمت رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب کردند.
به گزارش ايسنا، متن احکام صادره از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
سردار دريادار پاسدار دکتر علي اکبر احمديان
نظر به انتصاب سردار محمدعلي جعفري به فرماندهي کل سپاه و تجارب ارزنده در سطوح عالي سپاه و شايستگي، جناب عالي را به «رياست مرکز راهبردي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» منصوب مي کنم.
به وظايف مقرر و اعلام شده و تعامل دائمي با فرماندهي کل سپاه اهتمام ورزيد و پيشرفت کار را گزارش دهيد.
از تلاش هاي مخلصانه سردار سرلشکر جعفري در اين مرکز قدرداني و تشکر مي کنم.
توفيق همگان را از خداوند متعال مسالت مي کنم.
سيدعلي خامنه اي
«بسم الله الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ پاسدار سيدمحمد حسين زاده حجازي
به پيشنهاد فرمانده کل سپاه، جنابعالي را که از تجارب ارزنده و شايستگي برخورداريد به سمت «رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» منصوب مي کنم.
انتظار مي رود ستاد مشترک با به کارگيري نيروهاي ارزشي موجود به کمک فرماندهي کل، موجبات آمادگي روزافزون سپاه را فراهم کند.
از تلاش هاي مخلصانه سردار دريادار احمديان در اين سمت قدرداني و تشکر مي کنم.
توفيقات همگان را از خداوند متعال مسالت مي کنم.
سيدعلي خامنه اي»


نسخه چاپي ارسال به دوستان