نسخه شماره 2350 - 1389/02/20 -

 دادسراي تهران اعلام کرد:
 پنج تن از عوامل گروهک هاي ضد انقلاب اعدام شدند  

پنج تن از عوامل گروهک هاي ضد انقلاب سحرگاه ديروز در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران با اعلام اين خبر در توضيحات بيشتر عنوان کرد: محکومان "فرزاد کمانگر" فرزند باقي، "علي حيدريان" فرزند احد، "فرهاد وکيلي" فرزند محمدسعيد، "شيرين علم هولي" فرزند خدر و "مهدي اسلاميان" فرزند محمد نام داشتند.  محکومان در عمليات تروريستي از جمله بمب گذاري در مراکز دولتي و مردمي شهرهاي مختلف ايران دست داشتند. در مراحل دادرسي محکومان نماينده دادستان تهران و وکلاي آنان حضور داشته اند و احکام صادره از سوي دادگاه هاي بدوي،  حسب مورد در دادگاه هاي تجديدنظر يا ديوان عالي کشور ابرام شده است.
خلاصه گردش کار پرونده معدومين به شرح زير است:
فرزاد کمانگر، علي حيدريان و فرهاد وکيلي
در تاريخ 1385/5/28 عوامل تجسس کلانتري 116 مولوي حين گشت زني به دو نفر که در کنار يک دستگاه خودرو پيکان ايستاده  بوده اند، مظنون مي شوند. آنان به محض رويت ماموران متواري مي گردند که نهايتا يک نفر به نام پيمان، که بعدا مشخص مي شود نام اصلي وي کاوه است، دستگير و فرد ديگر به نام کمال متواري مي گردد.
نتيجه بازرسي از خودروي مذکور، کشف پنج کيلوگرم مواد منفجره از زيرصندلي راننده است. متعاقبا با مراجعه ماموران به محل سکونت آنان، فرد ديگري به نام فرزاد کمانگر نيز دستگير مي گردد. در بازرسي از اتاق وي،  يک عدد باطري و دستگاه ساعت زمان بندي انفجار بمب کشف مي شود.  فرزاد کمانگر در بازجويي اوليه، خود را از وجود مواد منفجره بي اطلاع نشان مي دهد. حسب بررسي هاي به عمل آمده يکي از برادران فرزاد کمانگر به نام شيرزاد، در سليمانيه عراق فعاليت حزبي مي کند و سابقه محکوميت به علت همکاري با گروهک پ.ک.ک را دارد.  متهم دستگير شده ديگر به نام کاوه، که بررسي هاي بعدي نشان مي دهد شناسنامه، کارت ملي و کارت شناسايي وي با نام پيمان کرم ويسي، جعلي است، ضمن اظهار بي اطلاعي از وجود مواد منفجره،  اقرار نموده که اسناد هويت جعلي را با وساطت يک نفر افغان،  در قبال مبلغ دويست و سي هزار تومان به دست آورده و پانزده روز قبل از دستگيري، در خيابان آزادي به طور اتفاقي با کمال آشنا شده است.
متعاقبا حسب تحقيقات به عمل آمده توسط وزارت اطلاعات،  مشخص مي شود که گروهک پژاک از نيمه دوم سال 1384 اقدام به تشکيل کميته ويژه اقدامات تروريستي و بمب گذاري در شاخه خود نموده و بر اين اساس افرادي را از مناطق کردنشين براي انجام عمليات بمب گذاري جذب کرده و آموزش مي دهد. در اوايل سال 1385 نيز دو تن از عاملين انفجار مورخ 1385/2/18 در شهرستان کرمانشاه دستگير شده بودند و در اين راستا متهم فرهاد وکيلي و علي حيدريان با تهيه خانه تيمي براي فرزاد کمانگر و همدست ديگر وي تهيه کارت هاي جعلي، مقدمات اعمال تروريستي را فراهم مي کرده اند بر اين اساس فرهاد و کيلي در تاريخ 1385/6/22 از طريق اعطاي نيابت قضايي به شهرستان سنندج دستگير مي شود. از منزل وي ماهواره و يک برگه که محتويات آن به صورت رمز بوده،  کشف مي شود.
علي حيدريان نيز ارتباط با گروهک پژاک، اعزام براي ديدن دوره آموزش نظامي، تهيه خانه تيمي براي فرهاد وکيلي در تهران، ارتباط با فرزاد کمانگر در تهران و اقامت در محلي که آن ها نيز ساکن بوده اند، را پذيرفته است.
وي علت ارتباط خود با فرازد کمانگر را انجام اقدام انفجاري در تهران اعلام مي کند که قرار بوده به همراه فرزاد مواد منفجره را به صورت بمب ساعتي با کنترل از راه دور به تهران منتقل و منفجر کنند.
فرهاد وکيلي نيز ارتباط با فرزاد کمانگر را مي پذيرد و اقرار مي نمايد که جدول رمز کشف شده از منزل خود را به همراه يک جلد کتاب، از طريق فردي به نام کمال و از طرف گروهک پژاک دريافت کرده است و به ارتباط با عوامل گروهک پژاک و جذب کمک هاي مالي به عنوان واسطه براي اين گروهک اقرار مي کند.
با توجه به محتويات پرونده، متهمان همگي اعضاي گروهک پژاک مي باشند و از سال 1377 با جذب نيرو و تبليغات، به سازماندهي تشکيلات گروهک مذکور در ايران پرداخته اند و در سال 1382 با تاسيس گروهک پژاک، در جهت براندازي جمهوري اسلامي ايران، فعاليت هاي مسلحانه خود را آغاز کرده اند و از جمله اقدامات آنها، انفجار دو بمب در ساختمان هاي فرمانداري و اداره بازرگاني کرمانشاه در تاريخ 1385/2/19 و انفجار خط لوله صادراتي ايران به ترکيه است.
متهمان پرونده تحت فرماندهي فردي با نام مستعار کمال (اهل ترکيه) اقدامات بمب گذاري در ايران را برعهده داشته اند و بر اين اساس اعضاي گروهک به نام هاي محمد ( با نام هاي مستعار زرتشت و بهمن) و علي حيدريان (با نام هاي مستعار سوران و پيمان) به ايران وارد شده و از طريق فرزاد کمانگر براي آن ها اوراق جعلي تهيه شده تا در تهران اقدام به بمب گذاري در اماکن نمايند.
مواد منفجره مکشوفه از متهمان شامل ده کيلوگرم حين دستگيري و دوازده کيلوگرم به همراه پانزده عدد چاشني انفجاري و دو قبضه نارنجک جنگي از منزل فرهاد وکيلي بوده است. همچنين از منزل متهمان 57 گلوله آرپي جي و 600 فشنگ سلاح سبک، 700 جلد ترجمه فارسي کتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک ، 300 نسخه پوستر رهبران گروهک و 300 جلد نشريه و کتب تبليغاتي آن ها کشف شده است. 
در تاريخ 1386/4/1 پس از اخذ آخرين دفاع، نسبت به هر سه متهم به اتهام محاربه از طريق فعاليت موثر براي گروهک هاي ضد نظام (مستندا به مواد 186، 187، و 535 قانون مجازات اسلامي) و همچنين نگهداري و قاچاق اسلحه و مهمات (به استناد ماده دو قانون تشديد مجازات مرتکبين قاچاق اسلحه و مهمات) کيفرخواست صادر  مي شود.  با ارجاع پرونده به شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، متهمين، وکيل معرفي مي کنند. جلسه  دادگاه در تاريخ 1386/11/10 با حضور متهمان، وکلاي آن ها و نماينده دادستان تشکيل مي شود و پس از تفهيم اتهامات براساس مدارک موجود به متهمين و ارائه  دفاعيات آن ها و وکلايشان و همچنين تقديم لوايح دفاعيه از سوي وکلا، دادگاه، طي دادنامه  صادره مورخ 1386/12/1 متهمان فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي و علي حيدريان را محارب تشخيص داده و به اعدام محکوم مي نمايد. همچنين فرهاد وکيلي و علي حيدريان را به لحاظ نگهداري مواد منفجره به 10 سال حبس محکوم مي کند. راي فوق در تاريخ 1386/12/6 به وکلاي محکومان و خود آنان ابلاغ گرديده است که اعتراض مي نمايند.  با ارائه لوايح تجديد نظر خواهي توسط وکلاي محکومان، پرونده به يکي از شعب ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و اين شعبه طي دادنامه  صادره مورخ 1387/12/10 راي صادره را ابرام مي نمايد.
شيرين علم هولي آتشگاه
در تاريخ 1387/3/6 نامبرده پس از کار گذاشتن يک بمب زير خودرويي در پارکينگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن دستگير شده است.
وي در بازجويي اوليه ضمن معرفي خود به نام جعلي فرشته اميري، اظهار مي دارد براي انجام اين کار فردي به نام فاروق مبلغ 500 هزار تومان پول به وي داده است و او نيز به علت نياز مالي، آن را پذيرفته است. وي همچنين مدعي شده که چون پدر و مادرش فوت کرده اند، 10 روز پيش از روستاي محل زادگاهش به تهران آمده و از مردم در ميدان آزادي تقاضاي پول مي کرده که با فاروق، آشنا شده است.
از کيف متهمه حين دستگيري چند متر سيم برق، 4 عدد باطري بزرگ، يک اهم متر، چسب شيشه اي پهن، ريموت کنترل انفجاري و وسايل ديگري کشف شده که حاکي از تهيه مقدمات براي بمب گذاري ديگري بود. او مدعي است که لوازم ياد شده را فاروق به وي داده و از دليل آن ابراز بي اطلاعي مي کند. متعاقبا متهمه عليرغم انکارهاي اوليه، نهايتا هويت واقعي خود را به نام شيرين علم هولي آتشگاه افشا» و اقرار مي کند که عضو گروهک پژاک است.
متهمه همچنين اقرار مي کند که از طرف گروهک ياد شده براي انجام دو ماموريت بمب گذاري به تهران اعزام شده است و او نهايتا با مقاديري وجه، با همکاري يکي ديگر از اعضاي گروهک ياد شده، يکي از مقرهاي نيروي هوايي سپاه را براي انجام عمليات تروريستي انتخاب کرده و بمبي را زير خودرويي در پارکينگ محل مذکور کار گذاشته است.
متعاقبا گروهک پژاک نيز از پس وقوع انفجار ياد شده، مسئوليت آن را براي عهده گرفته و در سايت اينترنتي خود، متهمه را عضو اين گروهک معرفي کرده است.  در تاريخ 1387/6/7 از متهمه آخرين دفاع اخذ شده و نامبرده بار ديگر اعلام مي کند اقدامات خود را به دستور گروهک پژاک انجام داده است. متعاقبا در پي تکميل تحقيقات، براي متهمه طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامي( ارتباط و همکاري با گروهک پژاک و عضويت در آن) و مواد 34 و 35 قانون گذرنامه(ورود و خروج غير قانوني از مرز) کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع مي شود.
جلسه  رسيدگي به اتهامات نامبرده با حضور وکيل و نماينده مدعي العموم در شعبه مذکور برگزار و پس از اخذ آخرين دفاع، دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه  صادره مورخ 1388/10/7 متهمه را از باب محاربه به اعدام محکوم مي نمايد. محکوم عليه با ابلاغ راي، به آن اعتراض مي کند. راي صادره طي دادنامه  مورخ 1388/11/25 از سوي دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد گرديده است.
مهدي اسلاميان
محکوم ياد شده يکي از عوامل انفجار بمب در حسينيه سيد الشهداي شيراز است که پرونده نامبرده با درخواست دادستان محترم کل کشور بر احاله  پرونده به تهران و پذيرش اين درخواست، طي دادنامه  شماره 99-1387/4/3 شعبه ي اول ديوان عالي کشور به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شده است.  متهمان اصلي اين حادثه شامل محسن اسلاميان، روزبه يحيي زاده و علي اصغرپشته مي باشند که نامبردگان قبلا محاکمه و با صدور حکم اعدام و اعطاي نيابت به دادسراي شيراز، حکم درباره آن اجرا گرديد. همچنين يکي ديگر از عوامل اصلي اين بمب گذاري به نام مجيد راستگو نيز در ساعات اوليه دستگيري خودکشي کرده است. مهدي اسلاميان فرزند محمد، برادر محسن اسلاميان است، وي در بازجويي اوليه اظهار داشت: «روز حادثه محسن به من گفت امشب ساعت هشت بيا من موتور را مي خواهم. ساعت هشت رفت و ساعت 8/30 برگشت. محسن سراسيمه بود به من گفت: اگر چيزي به تو بگويم، جا نمي خوري. گفتم: نه. گفت: انفجار کار من و دوستانم بود».  فرداي آن شب محسن به شمال مي رود و تلفني از مهدي پول مي خواهد، مهدي هم 200 هزار تومان تهيه و براي اول ارسال مي کند. 
مهدي اسلاميان در بازجويي مورخ 1387/3/6 در توضيح اقدامات خود و محسن قبل از انفجار، اظهار داشته: « چهار روز قبل از انفجار، محسن وسايل آزمايشگاهي و مواد بمب را به منزل آورده بود، محسن دو جعبه سربسته  بزرگ را درون ماشين گذاشت و با بيل و کلنگ رفت. شب انفجار که به منزل آمد، من از رنگ و روي محسن و حال پريشانش به او مشکوک شدم و بعد از يکي دو ساعت خودش گفت که انفجار در حسينيه کار وي و دوستانش بوده است».  مهدي در خصوص اقداماتي که براي کمک به فرار محسن انجام داده است، مي گويد:« قرار شد صبح من به کيش بروم تا اگر بتوانم براي محسن قايق پيدا کنم». محسن تلفني از مهدي خواسته که به زمين کشاورزي عمويش برود و بقيه وسايل را از آنجا دور کند، اما چنين کاري را انجام نمي دهد.  محسن بعد از انفجار شيراز به مهدي مي گويد که دو سري عمليات ديگر هم در راه دارند، براساس محتويات پرونده، مهدي تلاش مي کند تا محسن را از کشور خارج کند.  حسب اظهارات مهدي، وي حين دستگيري قصد داشته سيانوري را که محسن به او داده و در زير پيراهنش جاسازي کرده بود، بخورد که موفق نمي شود.  بازپرس براي مهدي اسلاميان به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق مشارکت در بمب گذاري، قرار بازداشت موقت صادر نمود و در تاريخ 1387/6/4 آخرين دفاع متهم اخذ شده است.  با صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه  پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع مي شود و متهم با وکيل خود در جلسه  مورخ 1388/9/4 حضور يافته است. نهايتا دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه  صادره مورخ 1388/9/16 نامبرده را به مجازات اعدام از باب محاربه محکوم مي نمايد. راي فوق که مورد اعتراض محکوم عليه قرار گرفته، طي دادنامه صادره مورخ 1388/12/4 صادره از سوي دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد گرديده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان